S.O.S Elektryk

Instalacje elektryczne nN i pomiary

Cennik usług

Montaż osprzętu elektrycznego cena za usługę od punktu / materiał klienta

Wymiana gniazdka elektrycznego 230V x1 10zł
Wymiana gniazdek elektrycznych puszka x2 25zł
Wymiana gniazdka elektrycznego puszka x3 / x4 40zł
Gniazdo siłowe 16A /35A 40zł
Wymiana przełącznika oświetlenia/dzwonek 10zł
Wymiana przełączników w puszce x2 25zł
Wymiana przełączników w puszce x3 / x4 35zł
Wymiana oprawy oświetleniowej od 50zł

Montaż oprawy ogrodowej zależy od trudności w terenie od 100zł do 150zł od sztuki
Wykonanie nowego punktu – osadzenie puszki gniazdko/włącznik puszka x1 x2 50zł
Wykonanie nowego punktu – osadzenie puszki gniazdko/włącznik puszka x3 x4 60zł

Wykonanie bruzdy pod okablowanie od 5zł za 1mb
Osadzenie rozdzielni od 100zł
Wykonanie rozdzielni do 12 modułów 150zł (do pięciu modułów w rozdzielni 50zł)
Wykonanie rozdzielni do 24 modułów 400zł
Wizyta 20zł


CENNIK USŁUG POMIAROWYCH

Cennik pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznych 230V/400V i uziemienia .
Pomiary dokonywane są przyrządami firmy Sonel i Metrel . Mierniki posiadają aktualne świadectwo wzorcowania i spełniają wymogi normy PN-EN 61557
Mierniki :
Pomiar rezystancji izolacji miernikami: MIC-3 Sonel napięcia pomiarowe: 250V/500V/1000V i
MI-2077 TeraOhm 5kV Metrel napięcia pomiarowe od 250V do 5kV
Pomiar pętli zwarcia ,aparatów różnicowoprądowych ,ciągłości przewodów ochronnych MPI-502 Sonel
Pomiar rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu MRU-105 Sonel ( plus cęgi pomiarowe C-3 )

Cena od punktu. Cena nie uwzględnia materiału a jedynie robociznę i użyty sprzęt pomiarowy.

1. POMIAR PĘTLI ZWARCIA 5zł miernik MPI-502
2. POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI 1faz. 9.50zł mierniki MIC-3 pomiar 250/500/1000V lub MI-2077 pomiar od 250V do 5kV
3. POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI 3faz. 15zł mierniki MIC-3 pomiar 250/500/1000V lub MI-2077 pomiar od 250V do 5kV
4. POMIAR I BADANIE WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH 10zł miernik MPI-502
5. POMIAR CIĄGŁOŚCI PRZEWODÓW OCHRONNYCH 4zł miernik MPI-502 lub MRU-105
6. POMIAR REZYSTANCJI UZIEMIEŃ OCHRONNYCH 35zł miernik MRU-105
7. POMIAR REZYSTANCJI UZIEMIEŃ ODGROMOWYCH 30zł do 110zł miernik MRU-105 + cęgi pomiarowe C-3
8. OGLĘDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3zł od punktu ( puszka łączeniowa/gniazdko/włącznik )


Z dokonanych pomiarów jest wystawiony protokół informujący o stanie instalacji elektrycznej czy spełnia wymogi bezpieczeństwa użytkowania i czy jest sprawna. Podczas pomiarów za zgodą zleceniodawcy po ustaleniu ceny jest możliwość bezpośredniego usunięcia usterek ,uszkodzeń które zagrażają lub dyskwalifikują instalację do dalszej eksploatacji.
W razie stwierdzenia skandalicznego stanu instalacji lub całkowicie starej niespełniającej obecnych standardów albo tak starej że starsza ode mnie nie ryzykuje wizyty u pana prokuratora i rezygnuje ze zlecenia .Podpis na protokóle pomiarów narzuca na mnie odpowiedzialność za to co podpisuje.